ΕΚΜΑΘΗΣΗ & ΠΤΥΧΙΟ Η.Υ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας: 211 18 24 762 itraining@hotmail.com

Top

ΕΚΜΑΘΗΣΗ & ΠΤΥΧΙΟ Η.Υ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

€-
Κατηγορίες:
Κριτικές:

Σχετικά με το μάθημα

Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση ωφελούμενων του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που θα εργαστούν στο Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων, με 8μηνη απασχόλησης και επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε πρόγραμμα εκμάθησης Η.Υ και απόκτησης πτυχίου αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ.

Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και υλοποιείται με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Στόχος είναι ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των προσόντων των καταρτιζομένων, και σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας να μπορέσουν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει

α)  100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και

β) 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

  1. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν με πτυχίο αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΓΡΑΒΑΝΗΣ – I training» είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο και αναγνωρισμένος Πάροχος Κατάρτισης της συγκεκριμένης δράσης για τους ωφελούμενους που έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο Ζήτσας Ιωαννίνων.

Για να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν ότι θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτό, στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ που θα επισκεφτούν πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι η κατάρτιση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, για διάστημα 4 μηνών, κατά την εργασιακή απασχόληση στο Δήμο και την ημέρα αυτή δεν προσέρχονται στο Δήμο για εργασία.

 

Πληροφορίες – Αιτήσεις:

211 1824762 κα Σαμαρά Καλλιόπη

26510 63750 κος Γραβάνης Λάμπρος

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – «ΓΡΑΒΑΝΗΣ – I training» – ΚΔΒΜ 1 – ΑΡ.ΑΔ.2101547

Πλ. Μακρυγιάννη 2 & Παπαφλέσσα – Ελεούσα Ιωάννινα – www.gravanis.edu.gr